Για την αντιμετώπιση της λιπαρότητας και των συμπτωμάτων της ακμής.